Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

PROGRAMMALIJN ‘IN DE KLAS’

  • In de programmalijn ‘IN de klas’ vinden leraren, klassenassistenten, onderwijs- en zorgondersteuners en begeleiders antwoord op de vraag ‘Wat is er in de klas nodig om het onderwijs op een zo goed mogelijke manier vorm te geven?’

​Hieronder een greep uit ruim 30 presentaties.

Bezoek aan GewoonSpeciaal Ilab
U wordt geprikkeld leerlingen zelf initiatieven te nemen, eigen leerstrategieën ontwikkelen, creatief leren denken en reflecteren. Deze leerlingen gebruiken verschillende ICT-middelen en geeft u inzicht en handvatten om anders te leren kijken naar de inzet van ICT en social media tools in het speciaal onderwijs.

(On)beperkt aan het werk
Kansen creëren voor jongeren

Na afloop weet u welke factoren een positieve stimulans zijn in de arbeidstoeleiding van kwetsbare jongeren.

Seksuele en Relationele Vorming in de klas!
Hoe geef ik dit mooie maar moeilijke vak een passende inhoud voor mijn ZML-leerlingen (IQ tot 45)?

U krijgt praktische handvatten om met uw laag niveau (IQ tot 45) ZML-leerlingen (so en vso) aan de slag te gaan met dit vak. U maakt kennis met geschikte methoden en leerlijnen. 

ReAttach een nieuwe schema-therapie voor autisme?
Perspectief en implicaties voor onderwijs

Na deze presentatie is uw beeldvorming over autisme verbreed door recente inzichten vanuit behandeling. U begrijpt wat u zou kunnen betekenen in het vergroten van ontwikkelingsperspectieven van autistische leerlingen. U gaat naar huis met een breed scala aan mogelijkheden waarmee u concreet aan de slag zou kunnen gaan. U staat voor de grote uitdaging uw ideeën om te zetten in handelen.

Gewenst gedrag aanleren en eigenaarschap van de leerling
Het bespreken van je aanbod als leerkracht met de leerling(en) om zo je pedagogische doelen te realiseren

In deze workshop krijgt u inzichten en mogelijkheden om de leerling grip te geven op zijn/haar leerproces. Na afloop heeft u o.a. een frisse kijk op de aanpak van gedrag en hun pedagogisch handelen en u weet wat effect heeft t.a.v. gedragsbeïnvloeding.

Nieuws

:

Help (nieuw venster)