Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

PROGRAMMALIJN ‘OM DE KLAS’

  • In de programmalijn ‘OM de klas’ krijgen schooldirecteuren, schoolleiders, managers en bestuurders antwoord op de vraag: Hoe geven we het onderwijs aan leerlingen met een speciale onderwijsbehoefte gezamenlijk vorm?

​Hieronder een greep uit ruim 20 onderwerpen

Onderwijsondersteuning vanuit zorgwetgeving
Toelichting actualiteit vanuit Jeugdwet, Wlz en Zorgverzekeringswet
U wordt bijgepraat over de actualiteit vanuit de stelselwijziging binnen onderwijs en zorg. Voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte op school is duidelijk, waar deze ondersteuning gehaald kan worden en hoe deze bekostigd wordt. In dit startjaar is gebleken dat er bij ouders, scholen en bij uitvoerders van Paon, Jeugdwet, Wlz en Zorgverzekeraars aanloopproblemen zijn (geweest) die met de juiste inzet oplosbaar blijken.

Passend onderwijs Passende gemeente
Met de invoering van Passend Onderwijs is er steeds meer afstemming nodig tussen gemeente en onderwijs. Deze afstemming verloopt nog niet altijd optimaal. In een interactieve sessie leren de deelnemers domeinoverstijgend de dialoog te voeren.
Twee kanten namelijk gemeente en onderwijs worden belicht.

Vragen die ertoe doen: de kracht van waarderende audits
Op zoek naar leidende kwaliteitsprincipes van en voor de professionals binnen een onderwijsorganisatie
U krijgt o.a. inzicht in de plek, mogelijkheden en toegevoegde waarde van waarderende audits, binnen de context van kwaliteitsborging en verbetering. Verbinding integratie met regulier beleids-/PDCA-cyclus, ervaringen van collega’s met interne/externe audits, inzicht in en concrete tips over goede vragen stellen.

School2Care, een vernieuwende integrale aanpak
Het organiseren van Wrap-around-onderwijs-zorg als antwoord op een uithuisplaatsing
U krijgt naast informatie over het programma, inzicht in wat er nodig is om als organisatie een lerende organisatie te zijn. Wat levert dit op voor de kwaliteit van onderwijs en zorg? Op welke wijze benut je deskundigheid en competenties van professionals zodat er een team ontstaat dat innovatief en vernieuwend is. Werkwijze hangt samen met de visie van bestuur en management over aansturing en kwaliteitsontwikkeling.

Gedifferentieerd Toezicht
Wat verstaat de inspectie onder gedifferentieerd toezicht en hoe wil zij dit gaan vormgeven?
U wordt op de hoogte gebracht van de laatste nieuwe ontwikkelingen in het toezicht. U maakt kennis met het conceptwaarderingskader en krijgt zicht op hoe dit kader wordt gebruikt bij de gedifferentieerde vormen van toezicht. Ook heeft u kennisgemaakt met de slag die de inspectie gaat maken waarbij het toezicht aansluit bij de kwaliteitsverantwoording door het bestuur. 

Nieuws

:

Help (nieuw venster)