Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
  •  

    logo lerarenregister 2015.jpg 


    SRPO_Symbool_Informeel_Leren_RGB.jpg
    Hét Congres is aangemerkt als bron voor informeel leren door het Schoolleiders- register PO. Dit houdt in dat Hét Congres  gedeeltelijk aansluit bij één of meerdere  professionaliseringsthema’s en onderdeel kan uitmaken van uw ontwikkeling via informeel leren.

Totaaloverzicht

  • De opening is plenair. In de opvolgende uren kunt u zelf een keuze maken. Onderstaand vindt u een overzicht van alle presentaties. U kunt ook links een overzicht per thema bekijken. Elke presentatie duurt 60 minuten. Klik op de titel voor meer informatie over de inhoud en de spreker(s).

Tijd Titel ​IN/OM DE KLAS

​09.30-10.45

Plenaire opening door Claire Boonstra

​11.00-11.30

​(VOL-KIES EEN ANDERE ACTIVITEIT) Lecso Meeting Room - Meet-UP - Thema Gedrag

​IN/OM

​11.00-11.30

​Exposantenpresentatie - Technisch lesmateriaal op maat
Ondersteuning bij het inrichten van het technisch curriculum t.b.v. examinering in het vmbo

​IN/OM

​11.00-11.30

​​Exposantenpresentatie - Gamend leren in de rekenles
Maak voor het eerst kennis met Startrekenen Instap Online
 

IN

​​11.15-12.15

​Beter samenwerken met ouders

​IN/OM

​​11.15-12.15

Leerlingen voorbereiden op de veranderende samenleving!  
CED groep

​IN

​​​11.15-12.15

​Emoties, autisme en seksualiteit

​IN/OM

​​​​11.15-12.15

LOB  in het vso

​IN/OM

​​​​​11.15-12.15

​IN/OM

​​​​​​11.15-12.15

​​​Autisme en motivatie
Hoe krijg ik hem weer bij de les?

​IN

​​​​​​11.15-12.15

Focus op wat de leerling kán met het ePortfolio van Cozima

​IN

​11.30-12.30

​​​Van leerling naar student Succesvolle doorstroom van VSO naar het hoger onderwijs

​IN/OM

​​11.30-12.30

​Anders kijken naar probleemgedrag in het (speciaal) onderwijs

​IN

​​11.30-12.30

Pivotal Response Treatment (PRT) voor kinderen met autisme
Introductie in behandeltechnieken, toepassing binnen het onderwijs en wetenschappelijk onderzoek met inzet van een robotje

​IN

​11.30-12.30

Workshop Persoonlijk Meesterschap

​IN

​​​11.30-12.30

Wat kunnen kinderen van cultuur leren? 
Zicht op culturele competenties

​IN/OM

​​​11.45-12.45

Sociaal offline/online
Stapsgewijs leren van sociaal gedrag in een offline en online omgeving  CED groep

​IN

​​11.45-12.45

​​Richtlijn en protocol fysiek beperkend handelen en/of vrijheidsbeperkende maatregelen binnen het onderwijs
De-escalerend handelen bij verbale en fysieke agressie van leerlingen

​IN/OM

​12.30-13.00

Lecso Meeting Room - Algemene Ledenvergadering (ALV)

OM

​12.30-13.00

Exposantenpresentatie - ​​Individuele begeleiding in beeld
Samen met de leerling (en ouders) zonder dubbele administratie vraaggericht en ontwikkelingsgericht met een compleet dossier aan de slag

​IN/OM

​12.30-13.00

Exposantenpresentatie - ​Planmatig en datagestuurd werken aan het bevorderen van het sociaal-emotioneel functioneren 
De mogelijkheden van ParnasSys, ZIEN! en Parro voor het speciaal onderwijs

​IN/OM

​12.45-13.15

Exposantenpresentatie - Eén jaar toetsen voor VSO/PrO
Waar staan we en waar gaan we naar toe?

​IN/OM

​12.45-13.15

Exposantenpresentatie - Aurecool, de sociaal-emotionele ontwikkeling van je leerlingen in beeld en in groepsplannen sova 
Digitaal hulpmiddel voor Passend Onderwijs

​IN/OM

12.45-13.45 ​​Is motivatie te beïnvloeden?  CED groep ​IN

​13.00-13.30

Exposantenpresentatie - Spraakwater – de kracht van interactie

​IN

​13.00-13.30

Exposantenpresentatie - Praktijkverhaal: Onderwijs op maat op het AltraCollege (speciaal onderwijs) met het interactieve leerplatform van Muiswerk Educatief

​IN/OM

​13.15-14.15

Executieve Functies

​IN

​​13.15-14.15

​Ik BEB dus ik ben
De kracht van beleving en betekenis van verhalen in de praktijk

​IN/OM

​​​13.15-14.15

Goed Geld 
Leren budgetteren in het speciaal onderwijs  CED groep

​IN

​​​​13.15-14.15

Een levenslang digitaal Portfolio voor kwetsbare jongeren

​IN/OM

​​​​​13.15-14.15

Leren van Gedrag - wat helpt onderzoek ons? 
Invulling ondersdomein gedrag bij het NRO en uitvoering kennis- benuttingstaak voor scholen

​IN/OM

​13.30-14.00

​(VOL-KIES EEN ANDERE ACTIVITEIT) Lecso Meeting Room - Meet-UP - Thema Onderwijs en Zorg

​IN/OM

​​​13.30-14.30

​​Gedragsproblematiek in het VO
Pedagogisch vakmanschap ter voorkoming van gedragsproblemen

​IN/OM

​13.30-14.30

Contacten en gesprekken met ouders en incidenten met ouders
Genieten of slecht slapen?

​IN/OM

​​​13.30-14.30

Route Arbeid voor jongeren uit het PrO/VSO 

​IN/OM

​13.45-14.45

Extra ondersteuning op school op het gebied van gedrag
Gele interventies SWPBS en voornamelijk T4S

​IN/OM

​​13.45-14.45

Informeel leren als oplossing voor het professionaliseren in het speciaal (basis)onderwijs

​IN/OM

​​​13.45-14.45

Teach like a Champion voor ZML vernieuwd!  CED groep

​IN

​14.15-15.15

Floreren en Stimuleren. Het landelijk curriculum voor zorg en onderwijs voor EMB

​IN/OM

​14.15-14.45

Exposantenpresentatie - Cultuureducatiescan
Zicht op kwaliteit en voortgang van cultuureducatie op uw school

​IN/OM

​14.30-15.00

Lecso Meeting Room - Meet-UP - Thema Arbeidstoeleiding

​IN/OM

​14.30-15.00

Exposantenpresentatie - Hoe krijgt 1 kind, 1 plan zichtbaar vorm in ons onderwijs?

​IN/OM

​14.30-15.00

Exposantenpresentatie - ​Actualiteiten in de klas
Hoe ga je om met nieuws in de burgerschapsles?

​IN

15.15-16.15

VERVALLEN  Toegankelijk lesaanbod voor EMB-leerlingen
Van probleemvraag tot het uiteindelijke resultaat EMB.wikiwijs

​IN

15.15-16.15

De ondersteuning van zorgintensieve kinderen vraagt om doorbreken bestuurlijke en administratieve barrières

​OM

​15.15-16.15

Focusleren vanuit reflectie en feedback in het speciaal onderwijs
De focus in het speciaal onderwijs:  leren van gedrag
   CED groep

​OM

​15.15-16.15

​Passend toezicht Samenwerkingsverbanden

​OM

​15.15-16.15

​​De kracht van samen werken aan samenwerken in het (Speciaal) Onderwijs
Kinderen van alle niveaus ontwikkelen en leren samen op basis van hun individuele vraag

​IN/OM

​15.15-16.15

Landelijk Doelgroepenmodel (V)SO

​OM

​15.15-16.15

Ik zie de bui al hangen​
Psychiatrisch cabaret, ook voor normale mensen

​IN/OM

 

 

Totaaloverzicht

:

Help (nieuw venster)