Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

programma in de klas

Ronde 1 (11.​00 - 12.45 uur)

 
Titel​​

Het Nieuwe Normaal van Speciaal?
Leidende principes in ontwikkeling van Passend Onderwijs

Gestolen spullen terugkrijgen
Vergroot uw kansen op teruggave
Onderzoek naar gedrag in het onderwijs
Wat zijn de resultaten en hoe kan ik meedoen?   

Hechting en komen tot leren?
De 'KoesterKlas': een aanpak van hechtingesproblematiek binnen het primair onderwijs.
​​Reken je suf, winst en verlies bij nieuwe zorgarrangementen in een preventief gemeentelijk perspectief
​​Een ZMOLK-aanpak in twee etappes
Etappe 1. 'Er was eens een kind'
​​Werken aan Sociale Veiligheid
Zicht op ontwikkeling van sociaal-emotioneel functioneren en leren leren

De taalkoffer
Activerende werkvormen in de les Nederlands
Cultuureducatie met Kwaliteit
Ook in het speciaal onderwijs 
Teach like a Champion - van goed naar nog beter!
De Struisvogel en Passend Onderwijs
Een prikkelende kijk op autisme, AD(H)D, hoogbegaafdheid... alhoewel!

 
​​​​​
Ronde 2 (13.15 - 15.00 uur) 
 
Titel​​
Samen naar School, het kan wel!
Pubers laten van zich horen
Over jongeren met ernstige meervoudige beperkingen
Onderwijs en jeugdhulp werken integraal - Samen!
Een diagnose helpt niet
Een ZMOLK-aanpak in twee etappes Etappe 2. 'Er waren eens directeuren'
Interculturele Communicatie
Gepersonaliseerd leren
Mariëndael maakt werk van maatwerk

​​Aan de slag met het Cito Volgsysteem VSO/PrO Werken met de nieuwe toetsen taal en rekenen voor vso Dagbesteding, vso Arbeid en praktijkonderwijs

Naar een landelijk doelgroepenmodel (v)so? Dat kan!

Trauma-sensitief lesgeven
Feedbackrijke school Feedback, een belangrijke leerkrachtvaardigheid en de ontbrekende schakel in opbrengstgericht werken
De noodzaak van het speciaal onderwijs, een wetenschappenlijke onderbouwing

Neuro-Analytisch Redeneren (NAR)
Waarom wij niet te onderscheiden zijn van theekopjes, vuurvliegjes, slakken en parasieten; en wat het onderwijs hieraan kan hebben.

 
​​Ronde 3 (15.15 - 16.45 uur)

​Titel​​​
Het corrigeren van korte lontjes
Mijn School, onderwijs in beweging
Filmen en samenwerken! Samen films maken is in gesprek gaan met elkaar!​​
Energie-game  Een interactieve game, om in groepsverband uitdagingen aan te gaan op het gebied van energiemanagement
Methode ARGOS Handvatten voor de dagelijkse begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking en een hechtingsstoornis
De groepsbespreking als belangrijk hulpmiddel om HGW en OGW vorm te geven Hoe zorg je dat alle betrokkenen deze bespreking als inspirerend, motiverend en inzichtgevend ervaren?
​​Het lerarenregister in 2017 Wat zijn de voordelen van het register?
Beperking als inspiratie De kracht van (Intro)dans bij empowerment van mensen (met een beperking)
Gedrag is een vak Opbrengstgericht werken aan gedrag​ 
Eigenaarschap van leerlingen Leerling​en een actieve rol geven in het monitoren van hun voortgang  
Ontwikkelingsfasen en Autisme
Biologische en sociaal-emotionele ontwikkeling tot volwassenheid​
 
​​
​​​​​​​​​

op doelgroep

:

Help (nieuw venster)