Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

Bureau Invra

  • Bureau Invra brengt producten en diensten op de markt die mensen in hun kracht brengt. De producten van bureau Invra sluiten naadloos aan in een tijd van transitie en transformatie.

Een tijd waarin het gaat om wat er is en niet om wat er mist. De producten zijn gebaseerd op positieve psychologie en gericht op zelfsturing en zelfregie. Het instrument INVRA brengt competenties in beeld, die nodig zijn in een werksituatie en of in een woonsituatie. Er is een INVRA-Arbeid en een INVRA-Wonen. De instrumenten zijn gebouwd op empirisch onderzoek en wetenschappelijke toetsing. Voor deze beurs brengen we INVRA-Arbeid onder uw aandacht.

INVRA–Arbeid brengt competenties in beeld op 3 werkniveaus:
beschermd (onbetaald) werk – beschut (gesubsidieerd) werken – betaald werken; het zijn algemene arbeidscompetenties die in ieder beroep voorkomen.
INVRA-Arbeid brengt competenties van de léérling in beeld maar brengt ook de competenties van de wérkplek in beeld. Beiden worden naast elkaar gelegd en zo is in één oogopslag te zien of vraag en aanbod met elkaar in overeenstemming zijn. INVRA-Arbeid stimuleert ontwikkeling en is cyclisch als meetinstrument in te zetten. Met INVRA-Arbeid komen mensen met de juiste competenties op die werkplek waar die competenties ook worden gevraagd. Bureau Invra heeft INVRA-Arbeid naast de participatieladder gelegd omdat participatie zich goed laat uitdrukken in competenties die iemand gebruikt. De onderwijsinspectie ziet gebruik van INVRA-Arbeid als toegevoegde waarde voor een school die zich richt op arbeidstoeleiding. Meten is weten!
In onze beursaanbieding – Inzicht, transformatie van de dienstverlening – staat een voorbeeld van een arbeidstraject van een VSO/PRO schoolverlater. Het beschrijft een doelmatige, flexibele inzet van het instrument INVRA-Arbeid, met een juiste attitude van de coach, tot succesvol plaatsen op de arbeidsmarkt!

Beursaanbieding
Het boek 'Inzicht, Transformatie van de dienstverlening", geschreven door Gitty Scholten en Martin Schuurman, is tijdens de beurs te koop voor €20,- i.p.v. €25,-

Inzicht beschrijft o.a. een doelmatige, flexibele inzet van het instrument Invra-Arbeid, met de attitude van een coach, tot succesvol plaatsen op de arbeidsmarkt.
​​

exposanten sydneyzaal

:

Help (nieuw venster)