Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

Edunova

Edunova ondersteunt onderwijsinstellingen, gemeenten en werkgevers bij het voortdurend verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Dat gebeurt op verschillende manieren en vanuit verschillende rollen. Als adviseur, projectbegeleider, trainer of penvoerder. Zo begeleidt Edunova meer dan 120 scholen voor vso en Pro bij het optimaal vormgeven van opbrengstgerichte arbeidstoeleiding. Daarnaast begeleidt Edunova Arbeidsmarktregio’s bij het organiseren van resultaatgerichte samenwerking tussen onderwijs, overheid en werkgevers. Onder meer bij het invullen van de Garantiebanen en het (mede) oprichten van marktgerichte bedrijven met een sociaal hart.
 
Het trainingsteam van Edunova heeft inmiddels al meer dan 700 cursisten uit het vso, praktijkonderwijs en bij gemeenten ondersteund bij hun persoonlijke professionalisering. Op landelijk niveau is Edunova nauw betrokken bij initiatieven als Branchegericht Opleiden en Plaatsen, de Stageplanner, de Beroepsvereniging voor Stagebegeleiders (BVSB), het Kenniscentrum Arbeidstoeleiding Nederland (Hét KAN) en de samenwerking tussen de PO-Raad, VO-raad en MBO Raad met betrekking tot de Entree Opleidingen en Vakdiplomering.

exposanten sydneyzaal

:

Help (nieuw venster)