Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
  •  

    logo lerarenregister 2015.jpg 


    SRPO_Symbool_Informeel_Leren_RGB.jpg
    Hét Congres is aangemerkt als bron voor informeel leren door het Schoolleiders- register PO. Dit houdt in dat Hét Congres  gedeeltelijk aansluit bij één of meerdere  professionaliseringsthema’s en onderdeel kan uitmaken van uw ontwikkeling via informeel leren.

Hét Congres

  • Hét Congres is een landelijk onderwijscongres. Het onderwijs aan leerlingen die extra zorg en aandacht nodig hebben staat centraal.

Tijdens Hét Congres wordt nieuw ontwikkelde expertise gedeeld. Daarnaast  zijn er presentaties van 'good practice' voorbeelden en ervaringen van allerlei samenwerkingsvormen en initiatieven tussen regulier en speciaal (basis) onderwijs. 
 
Met elkaar verkennen we de mogelijkheden en kansen die er zijn om leerlingen die meer zorg en aandacht nodig hebben te kunnen laten groeien in hun ontwikkeling binnen een passende leeromgeving.
 
Vanaf 2015 is Hét Congres ondergebracht bij LECSO, het Landelijke Expertisecentrum Speciaal Onderwijs. LECSO is een vereniging voor besturen met scholen in het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs. Vanuit een proactieve houding ondersteunen zij hun leden bij het vormgeven van een passende plek in het onderwijs voor alle kinderen/jongeren met een specifieke onderwijsbehoefte. De Onderwijsspecialisten organiseren Hét Congres in opdracht van LECSO. Samen staan we borg voor weer een interessant programma!

Thema's

U kunt een keus maken uit ruim 40 presentaties en workshops met good practise, expertise-uitwisseling, (nieuwe) samenwerkingsvormen en de laatste ontwikkelingen op (speciaal)onderwijsgebied. De thema’s zijn gekoppeld aan de beleidsterreinen van LECSO:
- Passend onderwijs
- Onderwijs en zorg
- Onderwijskwaliteit
- Arbeidstoeleiding
- Expertise, onderzoek en ontwikkeling 

"In de klas" en "Om de klas".

De presentaties/workshops hebben een kenmerk:                                                                            - ‘In de klas’- voor leraren, klassenassistenten, onderwijs- en zorgondersteuners en begeleiders
- ‘Om de klas’ - voor schooldirecteuren, schoolleiders, managers en bestuurders
- Of een combinatie van beide.

Lecso Meeting Room

Hierbinnen Lecso initiatieven als:
- 4 Netwerkbijeenkomsten vanuit de taakgroepen van Lecso.
- 3 presentaties genomineerden Project Speciaal en prijsuitreiking
- Algemene ledenvergadering Lecso

Het Gewoon Speciaal ICT LAB

Binnen het Lecso Gewoon Speciaal ICT LAB vindt u nieuwe ontwikkelingen, expertise, "good practice", tools op gebied van onderwijs onwikkeling met ICT.

Exposantenpleinen  en exposantenpresentaties

Op twee ruime beurspleinen informeren standhouders u over hun nieuwste producten, methodes en diensten. Ook verzorgen ze presentaties binnenen het dagprogramma.

Over Hét Congres

:

Help (nieuw venster)