Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

over de ced-groep
De CED-Groep

De CED-Groep adviseert, begeleidt, ondersteunt, traint en coacht professionals die in het onderwijs en de kinderopvang werken. Dat gebeurt rond thema’s als zorg, taal, rekenen, leerprestaties en sociale competentie. Veel klanten kiezen bijvoorbeeld voor onze integrale zorgtrajecten. Hiermee kunnen alle leerlingen bij problemen tijdig worden opgevangen, begeleid of doorverwezen. Naast begeleiding en coaching ontwikkelt de CED-Groep lesmethodes en –programma’s. De organisatie ontwikkelt de educatieve materialen vrijwel altijd sámen met toekomstige gebruikers.
 
De professionals van de CED-Groep werken in opdracht van uiteenlopende klanten: instellingen voor kinderopvang, scholen voor primair onderwijs, scholen voor speciaal onderwijs, scholen voor voortgezet onderwijs, het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie. Ook gemeenten en besturen zijn goed bekend met de CED-Groep als het gaat om integrale aanpakken.
 
Wij werken intensief voor een groot aantal schoolbesturen, gemeenten, wsns-samenwerkingsverbanden (Weer Samen Naar School), vve-instellingen (voor- en vroegschoolse educatie) en het Ministerie van Onderwijs.

In de meeste gevallen hebben we te maken met (school)leiders, teams, individuele leerkrachten of leidsters of mensen met een specifieke functie, zoals intern begeleiders of zorgcoördinatoren. In voorkomende gevallen werken we echter ook voor individuele leerlingen en hun ouders.

Hoofdsponsor

De CED-Groep is hoofdsponsor van Hét Congres 2015. Op deze dag geven we samen met de organisatoren De Onderwijsspecialisten en LECSO invulling aan het inhoudelijke programma.
 

Eigen programmalijn

Binnen het programma heeft de CED-groep een eigen, actuele en passende programmalijn. Experts van de CED-Groep verzorgen de volgende workshops:
Daarnaast is de CED-Groep, zoals ieder jaar, aanwezig op de beurs. In onze informatiestand gaan we actief met u in gesprek over uw lijnen naar de toekomst.

Voor meer informatie over de CED-Groepdeelname kunt u terecht bij Keeke Dielemans.
k.dielemans@cedgroep.nl
​​​​

Over Hét Congres

:

Help (nieuw venster)