Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

Sociale veiligheid monitoren en versterken met behulp van ZIEN! (exposantenPRESENTATIE)

  • Ontdek de nieuwe mogelijkheden voor het (voortgezet) speciaal onderwijs!

RONDE 2
13.30-14.00 UUR​​​

Wat neemt u na afloop mee naar huis?

  • je kent de (nieuwe) mogelijkheden van het pedagogisch expertsysteem ZIEN! (leerkracht-, leerling- en oudervragenlijst) voor het (voortgezet) speciaal onderwijs 
  • je weet hoe je de data van de leerlingvragenlijsten/monitoring sociale veiligheid kunt analyseren én omzetten in acties 
  • je kent de handelingssuggesties in ZIEN!, die praktische tips geven hoe je het sociaal-emotioneel functioneren en de (veiligheids)beleving kunt versterken

Korte inhoud

Het observeren en bevragen van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften vraagt een duidelijk denk- en kijkkader. ZIEN! biedt dat, mede door de nieuwe opties die nu beschikbaar zijn. 
Daarnaast helpt ZIEN! om het handelen goed af te stemmen op wat de individuele leerlingen nodig hebben. 

Ontdek de mogelijkheden van ZIEN! voor het bevorderen van de sensitiviteit en de responsiviteit van het personeel. Dat gebeurt door concrete tips, maar ook door het stimuleren van reflectie. Wanneer je op deze manier sociale veiligheid monitort én bevordert, bevorder je voor alle collega's dat ze op een heel natuurlijke en toegankelijke manier met het belangrijke thema bezig zijn.
 
Werkvorm lezing (luisteren), deelnemers delen hun ervaringen, ruimte voor discussie, ruimte voor vragen
Doelgroep leraren, onderwijsondersteuners, ambulant begeleiders, schoolleiders/ managers/ bestuurders, beleidsmakers
Onderwijsvorm speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs, primair regulier onderwijs, speciaal basisonderwijs
Thema onderwijs en zorg

​​​​
 

 

 

Bertine Haverhals           

Orthopedagoog/onderwijsadviseur, ParnasSys Academie / Driestar onderwijsadvies                     

Als teamleider met ondere andere de portefeuille 'innovatie', ben ik al jaren verantwoordelijk voor de inhoudelijke doorontwikkeling van ZIEN! Afgelopen jaren is er binnen ZIEN! veel doorontwikkeld, zodat die nu ook heel goed bruikbaar is binnen het speciaal onderwijs.                        

website​

Sprekerslijst

:

Help (nieuw venster)