Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

Kindermishandeling en huiselijk geweld

RONDE 1
11.45-12.45​ UUR​​

Wat neemt u na afloop mee naar huis?

De deelnemers worden in meegenomen in diverse aspecten van/rondom kindermishandeling: de Meldcode, implementatie afwegingskader, samenwerking met Veilig Thuis, ervaringen vanuit een ervaringsdeskundige, input vanuit een SO-school. Het gaat om kennisdeling, sparren en met concrete handvaten naar huis gaan.

Korte inhoud

Eén op de twintig kinderen wordt thuis mishandeld, verwaarloosd of misbruikt. Om verschillende redenen melden maar weinig scholen hun zorgen bij Veilig Thuis, waardoor tijdige hulp voor veel kinderen uitblijft. 

In deze sessie praat de Beweging tegen kindermishandeling en Veilig Thuis jou bij over hun activiteiten op het gebied van kindermishandeling en huiselijk geweld. 
Daarnaast wordt er een presentatie verzorgd over de implementatie van het afwegingskader in de verbeterde meldcode en zullen er concrete praktijkervaringen gedeeld worden. 

Wilt u weten wat u op school kunt doen in de aanpak tegen kindermishandeling en huiselijk geweld? Meldt u zich dan aan!
 
Werkvorm speciaal onderwijs, voorgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs, primair regulier onderwijs, speciaal basisonderwijs
Doelgroep leraren, onderwijsondersteuners, zorgondersteuners, ambulant begeleiders - passend onderwijs ondersteuners, schoolleiders/ managers/ bestuurders, beleidsmakers
Onderwijsvorm speciaal onderwijs, voorgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs, primair regulier onderwijs, speciaal basisonderwijs
Thema onderwijs en zorg
​​​​​
 

 

 

Hermien Jacobs

Projectleider Beweging tegen kindermishandeling (voor PO-VO raad, AVS en Ouders&Onderwijs)

Sprekerslijst

:

Help (nieuw venster)