Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

Leerlingen met downsyndroom naar het reguliere voortgezet onderwijs: ja dat kan! (exposantenPRESENTATIE)

Ronde 1

11.15-11.45​ uur

Wat neemt u na afloop mee naar huis?

Iedere ouder wil wat onderwijs betreft het beste voor zijn/haar kind. Het huidige VSO biedt dit niet altijd wat leerlingen met downsyndroom betreft. Ouders als pioniers zoeken daarom al meer dan dertig jaar naar mogelijkheden binnen het regulier vervolgonderwijs. Als ouders, school, gemeente én samenwerkingsverbanden goed met elkaar communiceren en duidelijke afspraken maken dan is het zeker mogelijk om leerlingen met down te integreren op de praktijkschool/VMBO. Belangrijk hierbij is om een echte goede visie te hebben waaruit blijkt dat gesegregeerd onderwijs zoals dat in Nederland vorm is gegeven aan leerlingen met downsyndroom echte participatie tegenwerkt. 

Aan het einde van de presentatie zijn de deelnemers op de hoogte van good practice mbt integreren op het reguliere VO. Passend onderwijs zoals het is bedoeld

Korte inhoud

Er zijn dit schooljaar voor zover ons bekend in heel Nederland twaalf leerlingen met downsyndroom die onderwijs volgen op een school voor praktijkonderwijs en twee leerling op het VMBO.
Daarnaast zijn er nog drie zogenaamde integratieklassen binnen het reguliere VO die ieder op zijn eigen wijze invulling geven aan voortgezet onderwijs voor leerlingen met downsyndroom. Eén studente met downsyndroom studeert op het ROC niveau 3. 

De VIM kent een grote groep ouders die elk jaar op zoek zijn naar de mogelijkheid van een regulier vervolgtraject voor hun kind met downsyndroom. Helaas lukt dit jaarlijks maar een enkeling. 

Vanuit het buitenland bestaat er veel literatuur en is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden die er zijn rondom integratie in het reguliere voortgezette onderwijs voor jongeren met downsyndroom en het effect op hun ontwikkeling. 

Deze presentatie is speciaal ontwikkeld voor professionals waaronder medewerkers van samenwerkingsverbanden zowel PO als VO, leerkrachten van het PO en VO en begeleiders van leerlingen met downsyndroom in zowel het PO en VO.
 
Werkvorm lezing (luisteren), ruimte voor vragen
Doelgroep leraren, onderwijsondersteuners, zorgondersteuners, ambulant begeleiders, schoolleiders/ managers/ bestuurders, beleidsmakers, ouders
Onderwijsvorm voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs, primair regulier onderwijs, gemeente, zorg
Thema passend onderwijs
​​​​​​​​
 

 

 

Hilde de Haan  

Adviseur onderwijs-  integratie leerlingen met downsyndroom, VIM​

Bertien van der Kerk​

Ervaringsdeskundige​


Sprekerslijst

:

Help (nieuw venster)