Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

Schatgraven in gegevens

  • Wat maakt dat leerlingen perspectiefrijk de speciale school verlaten?

RONDE 3​
15.30-16.30​ uur

Wat neemt u na afloop mee naar huis?

Wij willen deelnemers informeren over welke factoren van invloed kunnen zijn op de verdere ontwikkeling van leerlingen nadat zij de speciale school hebben verlaten. We hopen dat we hen hiermee handvatten kunnen geven ter verbetering van de eigen organisatie.

Korte inhoud

Scholen in het (voortgezet) speciaal onderwijs brengen na afloop van ieder schooljaar in kaart wat de vervolgbestemmingen van schoolverlaters zijn. In dit zogenaamde uitstroombeeld wordt duidelijk gemaakt hoeveel leerlingen naar een andere speciale school en hoeveel naar een reguliere school zijn gegaan en in hoeverre de vervolgbestemming aansluit bij de potentiële leermogelijkheden van leerlingen. 

Voor de Onderwijsinspectie is het uitstroombeeld belangrijke informatie: op basis hiervan doet zij namelijk een risicoanalyse. Wij hebben onderzoek gedaan naar welke factoren voorspellend zijn voor dat uitstroombeeld: biedt dat handvatten voor interventies om verbeteringen aan te brengen? 

We hebben een scala aan factoren in kaart gebracht zoals leerlinggedrag, schoolcultuur, teamkwaliteit, huisvesting en verzuim. We hebben inmiddels gegevens over twee schooljaren en willen deelnemers informeren over de uitkomsten van onze analyses.
 
Werkvorm lezing (luisteren), ruimte voor discussie, ruimte voor vragen
Doelgroep onderwijsondersteuners, schoolleiders/ managers/ bestuurders, beleidsmakers
Onderwijsvorm speciaal onderwijs, voorgezet speciaal onderwijs
Thema expertise, onderzoek en ontwikkeling
​​​​
 

 

 

Jan bijstra.jpg

Jan Bijstra          

Onderzoek coördinator  bij RENN4

Speciaal onderwijsorganisatie RENN4 vindt het van belang een bijdrage te leveren aan de sociaal-emotionele en leerontwikkeling en het welzijn van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Vanuit die optiek doen wij onderzoek, onder andere in samenwerking met de RuG en de Hanzehogeschool Groningen. Daarnaast doen wij onderzoek ten behoeve van de kwaliteitsbewaking van de eigen scholen.

Als onderzoek coördinator ben ik verantwoordelijk voor de uitvoering, ik onderhoud de contacten met de kenniscentra etc.                            

Johan Lummen

Onderwijsadviseur, RENN4

Sprekerslijst

:

Help (nieuw venster)