Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

Leerlingen een leven laten creëren dat écht bij hen past. Hoe doe je dat als school? (exposantenPRESENTATIE)

  • Een workshop over durven dromen, zelfreflectie, plannen maken, stappen zetten en netwerken bouwen

RONDE 2​
14.45-15.15​ UUR

Wat neemt u na afloop mee naar huis?

Deelnemers hebben gereflecteerd op de wijze waarop ze nu op school met toekomstplanning (in brede zin) bezig zijn en waar kansen liggen om leerlingen meer regie te laten ontwikkelen op dat vlak. Deelnemers zijn geïnspireerd om op hun school actiever met toekomstplanning aan de slag te gaan en hebben mogelijkheden daarvoor aangedragen gekregen.

Korte inhoud

Tijdens de presentatie maken deelnemers kennis met het verhaal van Floor van der Wal. Floor was spastisch; sprak en bewoog moeizaam. 

Floor bereikte haar dromen met vallen en opstaan. Floor's grote droom kwam uit toen zij toegelaten werd tot het stand-up-gezelschap Comedytrain. Kort daarna overleed ze als gevolg van een auto-ongeluk. 
Trainer Lidy van der Wal, de moeder van Floor, vertelt dit verhaal op VSO-scholen en nodigt jongeren uit om te dromen en over hun eigen ervaringen te vertellen. 

In deze de presentatie geeft Lidy handreikingen om op scholen aan de slag te gaan met toekomstplanning. Hoe laat je jongeren met een beperking dromen? En hoe kun je met leerlingen de slag maken van dromen naar doen? Wat is er nodig voor een realistisch toekomstbeeld en helder stappenplan? 

Deelnemers reflecteren op de wijze waarop ze als school nu met toekomstplanning bezig zijn. Door het verhaal van Lidy en uitwisseling met mededeelnemers zal duidelijk worden welke kansen er liggen om leerlingen meer regie te laten ontwikkelen en nog actiever met toekomstplanning aan de slag te gaan.
 
Werkvorm lezing (luisteren), deelnemers delen hun ervaringen, deelnemers gaan aan de slag met opdrachten, ruimte voor discussie, ruimte voor vragen
Doelgroep leraren, onderwijsondersteuners, zorgondersteuners, ambulant begeleiders, schoolleiders/ managers/ bestuurders, beleidsmakers, ouders
Onderwijsvorm voortgezet speciaal onderwijs
Thema arbeidstoeleiding

​​​​​
 

 

 

Lidy van der Wal.jpg

Lidy van der Wal             

Coördinator scholen, FLOOR jongerencoaching

Al jaren geef ik workshops Durf te Dromen op VSO-scholen (via de NSGK) over mijn dochter Floor van der Wal die ondanks haar handicap stand up comedian is geworden. Durf te Dromen! en andere toekomstplanningsworkshops zal ik nu gaan verzorgen vanuit FLOOR jongerencoaching.  

Floor in 't Veld​

Sprekerslijst

:

Help (nieuw venster)