Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

Dieper in gesprek over het doelgroepenmodel en de relatie met leerlingvolgsystemen

RONDE 3​
15.15-16.15​ UUR

Wat neemt u na afloop mee naar huis?

Meer kennis van het doelgroepenmodel en de relatie ervan met verschillende leerlingvolgsystemen. Meer inzicht over het in dialoog komen met leveranciers van leerlingvolgsystemen.

Korte inhoud

In 2016 is het doelgroepenmodel ontwikkeld onder regie van Lecso, met een aantal betrokkenen uit de hele sector. Sindsdien zijn er een aantal doorontwikkelingen geweest. Op Het Congres (30 nov 2018) worden de definitieve versie van het doelgroepenmodel en de onderliggende stukken gepresenteerd in een verdiepende sessie.​

In de verdiepende sessie wordt de ingebruikname van het doelgroepenmodel op school nader verkend. Daarnaast wordt er uitgebreid ingegaan op hoe de relatie is van het doelgroepenmodel met verschillende gebruikersgroepen van leerlingvolgsystemen.
 
Werkvorm lezing (luisteren), deelnemers delen hun ervaringen, ruimte voor discussie, ruimte voor vragen
Doelgroep leraren, onderwijsondersteuners, schoolleiders/ managers/ bestuurders, beleidsmakers
Onderwijsvorm speciaal onderwijs, voorgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs, primair regulier onderwijs, speciaal basisonderwijs
Thema onderwijskwaliteit
​​​​​​​​​​
 

 

 

​​​Lotte de Rooij              

Projectleider doelgroepenmodel en gebruikersgroepen LVS      

Samen met 2 leden van de werkgroep doelgroepenmodel, Roel Eigenhuis en Inge Hordijk,  wordt de definitieve versie van het doelgroepenmodel gepresenteerd.

Sprekerslijst

:

Help (nieuw venster)