Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

Integratie en intensieve samenwerking regulier en speciaal onderwijs

RONDE 1
11.30-12.30​ UUR​​​

Wat neemt u na afloop mee naar huis?

Deelnemers hebben een overzicht van wat er landelijk speelt op dit onderwerp, zij weten hoe enkele scholen dit thema in praktijk brengen en zij weten waar ze zelf eventueel ondersteuning kunnen krijgen bij hun specifieke vragen.

Korte inhoud

Om meer kansen te bieden voor kinderen en beter passend onderwijs mogelijk te maken zien we steeds meer initiatieven waarin speciaal en regulier onderwijs nauwer gaan samenwerken of ‘samenwonen’. 

Op basis van onze NRO-onderzoeken uit 2016 en 2018 kennen we veel initiatieven in het PO en het VO. Twee daarvan zijn ook aanwezig om u te laten delen in hun ervaringen. Wat zijn de aanleidingen, ambities, kansen en hobbels, organisatievormen, methodische keuzes en wensen voor de toekomst? 
U krijgt een beeld van de actuele ontwikkelingen, hoe het werkt in de praktijk en welke ondersteuning u kunt vinden bij uw plannen.
 
Werkvorm speciaal onderwijs, voorgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs, primair regulier onderwijs, speciaal basisonderwijs, zorg
Doelgroep leraren, onderwijsondersteuners, zorgondersteuners, ambulant begeleiders - passend onderwijs ondersteuners, schoolleiders/ managers/ bestuurders, beleidsmakers, ouders
Onderwijsvorm speciaal onderwijs, voorgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs, primair regulier onderwijs, speciaal basisonderwijs, zorg
Thema passend onderwijs
​​​​​
 

 

 

Marij Bosdriesz

Adviseur onderwijs-zorg bij NCOJ (Nederlands Centrum Onderwijs en Jeugdzorg)           

Ik heb meegewerkt aan het NRO-onderzoek naar samenwerking so-sbo en werk mee in het Ondersteuningsprogramma so-sbo-bao. Daarin maken we uitwisseling en leren van elkaar mogelijk rond dit onderwerp en ondersteunen we schole of samenwerkingsverbanden die vragen rond dit onderwerp hebben.                  

Dolf van Veen  

Hoofd NCOJ (Nederlands Centrum Onderwijs en Jeugdzorg), bijzonder hoogleraar onderwijs en jeugdbeleid Universiteit Nottingham en buitengewoon hogeschoolhoofddocent Passend onderwijs en jeugdhulp Hogeschool Windesheim.

Projectleider NRO-onderzoek naar samenwerking/integratie so-sbo en vso-pro-vo (in kader Evaluatie Passend Onderwijs) en hoofd Ondersteuningsprogramma so-sbo-bao.   

website​

 

Sprekerslijst

:

Help (nieuw venster)