Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

Te bang of somber om naar school te gaan; kan onderwijs iets voor hen betekenen?

RONDE 2​
13.45-14.45​ UUR

Wat neemt u na afloop mee naar huis?

Deelnemers hebben niet alleen zicht gekregen op wat schoolweigering is, maar ook op welke rol onderwijs in de begeleiding van jongeren met schoolweigering kan spelen en welke initiatieven er in Nederland zoal zijn.

Korte inhoud

Angst- en stemmingsklachten rondom schoolgang zijn voor de meeste onderwijsprofessionals een bekend verschijnsel. Maar hoe hiermee om te gaan? 

Tijdens deze deelsessie gaan we allereerst in op de verschillende soorten schoolverzuim en de definities daarvan (schoolweigering, spijbelen, schoolonthouding, school gemotiveerde afwezigheid). 

Daarnaast bespreken we welke functies het schoolverzuim kan hebben en wat dat kan betekenen voor de aanpak. 

Vervolgens wordt er dieper ingegaan op schoolweigering als specifieke vorm van schoolverzuim, waarbij onder andere risicofactoren binnen het onderwijs en aanpak binnen het onderwijs aan de orde komen. 

Tot slot wordt er uitleg gegeven over het landelijk kennisteam schoolweigering en het onderzoeksproject “weten wat werkt”, dat vanuit het kennisteam is ontstaan.
 
Werkvorm lezing (luisteren), ruimte voor discussie, ruimte voor vragen
Doelgroep leraren, onderwijsondersteuners, zorgondersteuners, ambulant begeleiders - passend onderwijs ondersteuners, schoolleiders/ managers/ bestuurders, beleidsmakers
Onderwijsvorm voorgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs, zorg
Thema onderwijs en zorg
​​​
 

 

 

Marije Brouwer-Borghuis           

Marije Brouwer-Borghuis is sinds 2007 als orthopedagoog werkzaam bij de Link in Almelo, een tussenvoorziening voor jongeren met schoolweigering in het VO.

Ze is tevens een van de kartrekkers van het kennisteam schoolweigering van het LECO en is betrokken bij wetenschappelijk onderzoek naar schoolweigering en aanpak binnen het onderwijs.

Jan Vermeu

Jan Vermue is als directeur van at.groep Zorg (GGZ) betrokken bij de Link klassen. At.groep Zorg is specifiek gericht op het intensiveren van de samenwerking onderwijs en zorg en biedt een outreachende vorm van hulpverlening. Hij is tevens een van de kartrekker van het kennisteam schoolweigering.

Sprekerslijst

:

Help (nieuw venster)