Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

Schrijf- en rekenvaardigheid in beeld

RONDE 2
13.15-14.15 UUR​​​​

Wat neemt u na afloop mee naar huis?

Kennis over (de opzet van) het peilingsonderzoek in algemene zin en reken- en schrijfvaardigheid in het bijzonder. Kennis over de wijze waarop je deze vaardigheden in beeld kunt brengen.

Korte inhoud

In schooljaar 2018/2019 vinden twee peilingsonderzoeken plaats op een representatieve steekproef van scholen voor (speciaal) basisonderwijs: Peil.Rekenen-Wiskunde en Peil.Schrijfvaardigheid. Beide onderzoeken geven zicht op het onderwijsleerproces op scholen en de vaardigheden van de leerlingen einde (speciaal) basisonderwijs op deze inhoudsgebieden.
De uitkomsten van de onderzoeken bieden aanknopingspunten voor (verdere) verbetering van het reken- en schrijfonderwijs. 

In deze presentatie gaan we in op de opzet van beide onderzoeken: wat brengen we in kaart als het gaat om de reken- en schrijfvaardigheid van leerlingen en hoe doen we dat? En wat weten we over factoren in het onderwijsleerproces die van invloed zijn op de vaardigheden van leerlingen en hoe onderzoeken we die? 

Deze presentatie is niet alleen interessant voor scholen die benaderd zijn om deel te nemen aan één van de onderzoeken, maar ook voor scholen die meer willen weten over de wijze waarop je kunt kijken naar (onderwijs in) reken- en schrijfvaardigheid.
 
Werkvorm primair regulier onderwijs, speciaal basisonderwijs
Doelgroep leraren, onderwijsondersteuners, schoolleiders/ managers/ bestuurders, beleidsmakers
Onderwijsvorm primair regulier onderwijs, speciaal basisonderwijs
Thema onderwijskwaliteit
​​​​​
 

 

 

Marleen van der Lubbe

Programmamanager Peil.onderwijs bij Inspectie van het Onderwijs

Verantwoordelijke voor het peilingsonderzoek einde (speciaal) basisonderwijs

Marieke Buisman 

Projectleider Peil.Rekenen-Wiskunde en als onderzoeker verbonden aan het Kohnstamm Instituut

Kees de Glopper 

Projectleider Peil.Schrijfvaardigheid en hoogleraar Taalbeheersing van het Nederlands binnen de Faculteit der Letteren van de RUG

Sprekerslijst

:

Help (nieuw venster)