Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

“QUICK REFERENCE”

RONDE 2​
13.45-14.45​ UUR​

Wat neemt u na afloop mee naar huis?

Aan het eind van de presentatie weten de deelnemers dat er een digitaal instrument (FP) is voor het werkveld van school en jeugdhulp, waarmee je de actuele situatie en ondersteuningsbehoefte van kinderen snel in beeld krijgt. Het FP maakt het nemen van beslissingen over zorgleerlingen mogelijk, zowel op de werkvloer als daarboven. Het FP komt voort uit een methodische visie op onderwijs en zorg.

Korte inhoud

Als kinderen of jongeren niet goed functioneren, kunnen ze een ‘plakker’ krijgen. Er kan sprake zijn van behandeling of van therapie, of nog steeds niet. Ook kan de thuissituatie zorgen baren, of er is een leerprobleem dat het moeilijke gedrag verklaart.

Het functioneren van een kind of jongere op school wordt door veel factoren beïnvloed. Soms teveel of te complex om te begrijpen. Het kan ons handelingsverlegen maken. We zouden willen weten hoe we het gedrag op school kunnen inlezen. En we zouden willen weten welk soort interventie we kunnen doen. Wat kunnen we eigenlijk willen met deze leerling en wat willen we kunnen? Hoe doe je dat dan en tot waar ga je? We bevinden ons in een complexe werkelijkheid waarin we inschattingen moeten maken en beslissingen nemen.

In deze presentatie krijgt u een ‘quick reference’ aangeboden, een micromethodiekje, dat kan dienen als een hulpje om handelingsverlegenheid het hoofd te bieden. Geen oplossing voor alles, maar een leidraad bij het nemen van een beslissing.

 
Werkvorm lezing (luisteren), ruimte voor vragen
Doelgroep leraren, onderwijsondersteuners, zorgondersteuners, ambulant begeleiders - passend onderwijs ondersteuners, schoolleiders/ managers/ bestuurders, beleidsmakers, ouders
Onderwijsvorm speciaal onderwijs, voorgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs, primair regulier onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, speciaal basisonderwijs, gemeente, zorg
Thema onderwijs en zorg
​​​
 

 

 

Michiel Noordzij             

Kinder- en Jeugdpsychiater, directeur bij YOEP Onderwijs en Zorg           

Michiel ontwierp samen met een elektrotechnisch ingenieur het FunctioneringsProfiel (FP), een digitaal instrument voor de vroeg signalering, pre-diagnose en monitoring van kinderen en jongeren over wie zorgen bestaan betreffende hun functioneren en hun ontwikkeling. Het FP wordt na meerdere pilots ingezet op scholen en in de jeugdhulp.                

website​

Sprekerslijst

:

Help (nieuw venster)