Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

Toekomstcoach

  • Waar, wat, hoe, doel en resultaat pilot tot nu toe

RONDE 2​
13.45-14.45​ UUR​

Wat neemt u na afloop mee naar huis?

Inspiratie om met mij of met de MEE-organisaties in gesprek te gaan over inzet van de Toekomstcoach

Korte inhoud

De transitie van school naar werk is een grote verandering. Jongeren op praktijkscholen hebben baat bij een vaste steunpilaar om deze transitie goed te kunnen maken. Als de start naar volwassenheid positief verloopt, zal dit een duurzame bijdrage leveren aan de toekomst van deze jongeren.
Een derde van de leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) en het praktijkonderwijs (PrO) verlaat de school zonder diploma en van degenen die de school wel afmaken is bijna de helft niet in staat om zelf een baan te vinden. Dit terwijl hebben van werk zo belangrijk is om volwaardig mee te kunnen doen aan de samenleving. Het gaat hier om kwetsbare jongeren met psychische, lichamelijke of verstandelijke problemen en waar sprake is van (dreigende) mulitproblematiek zoals overgewicht, schulden, verslaving en criminaliteit. Dit is niet alleen voor de jongeren zelf een groot probleem, maar ook voor de maatschappij als geheel. 

De Toekomstcoach heeft als doel om zoveel mogelijk schoolverlaters van praktijkscholen een duurzame plek in de samenleving te geven. Deze jongeren leren met behulp van hun coach richting te geven aan hun leven, realistische dromen en doelstellingen te formuleren en deze te realiseren. Het streven is hierbij een solide basis creëren met gezonde financiën, op alle leefgebieden realistische doelen en waar mogelijk een betaalde baan. In de gevallen waar een baan niet mogelijk is, wordt naar een andere daginvulling gezocht. Dat kan vrijwilligerswerk, dagbesteding of een vervolgopleiding zijn.

De Toekomstcoach gaat in het laatste jaar op de Praktijkschool met een jongere aan de slag om vaardigheden te verbeteren en het maken van een plan op alle leefgebieden om op die manier een stabiele situatie te creëren of behouden waardoor de jongere werkfit is en financieel weerbaar. De Toekomstcoach helpt de jongere vervolgens een goede startplek te vinden in de samenleving na het afronden van zijn of haar opleiding
 
Werkvorm ruimte voor discussie, ruimte voor vragen
Doelgroep leraren, onderwijsondersteuners, zorgondersteuners, ambulant begeleiders - passend onderwijs ondersteuners, schoolleiders/ managers/ bestuurders, beleidsmakers, ouders
Onderwijsvorm speciaal onderwijs, voorgezet speciaal onderwijs, gemeente, zorg
Thema arbeidstoeleiding
​​​​​​
 

 

 

Petra de Jong   

Programmamanager Arbeid bij MEE      

website​

Sprekerslijst

:

Help (nieuw venster)