Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

Autisme in je rugzak!

  • Een waarde(n)vol leven met autisme met behulp van Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

​RONDE 2
13.30-14.30​ UUR

Wat neemt u na afloop mee naar huis?

Deelnemers hebben meer inzicht in de problemen die adolescenten met autisme ervaren en hebben handvatten gekregen om adolescenten hierbij te ondersteunen. Met name het omgaan met een laag zelfbeeld, rigide gedrag en angsten en dwang komen hierbij aan bod. Er wordt gebruik gemaakt van de ACT benadering, die zo nodig wordt aangepast aan de autismekenmerken.

Korte inhoud

In het eerste gedeelte van de presentatie zal de docent uitleg geven over de problematiek die jongeren met autisme kunnen ervaren en ze laat zien hoe de 6 zuilen van de ACT benadering hierop kunnen aansluiten, met als gevolg meer psychologische flexibiliteit en een verhoging van de intrinsieke motivatie. 

In het tweede gedeelte zal met de deelnemers een groepsoefening gedaan worden waarbij wordt ervaren dat een persoon niet samenvalt met zijn/haar problemen. Deze oefening kan ook toegepast worden bij cliënten/leerlingen met autisme. 

In het derde gedeelte kunnen de deelnemers oefenen met het keuzepuntmodel van ACT waarbij de docent dit model uitlegt en aangeeft hoe het toegepast kan worden bij en met jongeren met autisme. De docent stelt de handout van de presentatie beschikbaar en kan deze zo gewenst mailen naar de organisatie van het congres zodat deze geplaatst kan worden op de site
 
Werkvorm lezing (luisteren), deelnemers delen hun ervaringen, deelnemers gaan aan de slag met opdrachten, ruimte voor discussie, ruimte voor vragen, combinatie van de werkvormen
Doelgroep leraren, onderwijsondersteuners, zorgondersteuners, ambulant begeleiders - passend onderwijs ondersteuners, schoolleiders/ managers/ bestuurders, beleidsmakers, ouders, Deze presentatie is geschikt voor iedereen die direct of indirect met jongeren met aut
Onderwijsvorm speciaal onderwijs, voorgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs, primair regulier onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, speciaal basisonderwijs, gemeente, zorg, Deze presentatie heeft betrekking op alle vormen van onderwijs. Wanneer men te maken
Thema onderwijs en zorg

​​​​​​​​​
 

 

 

Rianne.jpg

Rianne Jansen 

Ambulante begeleider voor mensen met autisme en docent m.b.t. autisme voor professionals

Rianne Jansen, begeleider en adviseur van mensen met autisme en hun omgeving, is de eigenaar van  ELISA (Ervaren, Leren, Inspireren en Samen bruggen bouwen tussen mensen met en zonder Autisme).

Sinds oktober 2009 werkt Rianne als ervaringsdeskundige (zij heeft zelf autisme, evenals haar zoon) en sociaal pedagogisch hulpverlener in gezinnen waar autisme een grote stempel drukt op het samenleven. Er wordt in samenwerking met de gezinsleden en evt. andere betrokkenen gezocht naar een benadering die werkt en op maat toegesneden kan worden. Hierbij blijkt dus geen enkele methodiek heilig en ligt het vertrekpunt bij de mogelijkheden en kansen die in de persoon en de omgeving aanwezig zijn.

Naast het begeleiden geeft Rianne voorlichting en verzorgt ze cursussen en opleidingen, waaronder de post-HBO opleiding ‘Sprekend Autisme!’ aan de CHE waarbij een ontwikkelingsgerichte en oplossingsgerichte houding centraal staat.

Rianne is na- en bijgeschoold door o.a. Autisme Centraal, Martine Delfos, Annelies Spek en Peter Baldé. Haar doel is een zo ‘gezond’ mogelijke kijk op en vanuit autisme. Meer info is te vinden op www.domein-elisa.nl

 Sinds april 2018 is Rianne tevens voorzitter van de Stichting ‘Op Eigen Tenen’ die de emancipatie van mensen met autisme wil bevorderen. Voor meer informatie over ‘Op Eigen Tenen’ , zie website link.

Sprekerslijst

:

Help (nieuw venster)