Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

Sociale relaties in de klas

RONDE 1
11.15-12.15​ UUR​​​

Wat neemt u na afloop mee naar huis?

Aan het einde van de lezing weten deelnemers: - hoe aspecten van de leerkracht-leerlingrelatie samenhangen met verschillende vormen van sociale status. - op welke manier het competentiegevoel van leerkrachten ten aanzien van orde houden, de ervaren orde door leerlingen en het aantal pestende en gepeste leerlingen in de klas met elkaar samenhangen. - welk normgedrag in de klas voornamelijk een rol speelt bij hoe probleemgedrag van leerlingen in het speciaal onderwijs de sociale status van de leerling beïnvloedt.

Korte inhoud

Tijdens de lezing worden de resultaten van het meerjarige onderzoek Groepsdynamica getoond en gezamenlijk wordt besproken wat deze uitkomsten kunnen betekenen voor de onderwijspraktijk. Er wordt antwoord gegeven op onderstaande vragen: 'Wat is het effect van de leerkracht-leerlingrelatie op de sociale status van de leerling in de groep?' 'Hoe beïnvloedt het vertrouwen van de leerkracht in het orde kunnen houden, en hoe dit door de leerlingen ervaren wordt, het pestgedrag in de klas?' 'In hoeverre hebben gedragsnormen in de klas invloed op de sociale status van leerlingen met probleemgedrag in de klas?' 

Het doel van dit onderzoek was om in kaart te brengen in hoeverre de leerkracht-leerlingrelatie en groepsdynamische factoren invloed hebben op (en op hun beurt worden beïnvloed door) het functioneren van leerlingen in het cluster 4-onderwijs. Meer dan 500 leerlingen en 72 leerkrachten van groep 6 en 7 van meerdere cluster 4-scholen hebben op vier momenten vragenlijsten ingevuld tijdens een periode van twee jaar.
 
Werkvorm lezing (luisteren), deelnemers gaan aan de slag met opdrachten, ruimte voor discussie, ruimte voor vragen
Doelgroep leraren, onderwijsondersteuners, ambulant begeleiders - passend onderwijs ondersteuners, schoolleiders/ managers/ bestuurders
Onderwijsvorm speciaal onderwijs
Thema passend onderwijs
​​​​​​
 

 

 

Wendy Nelen  

Senior Onderzoeker bij Praktikon        

Fanny de Swart

Radboud Universiteit en Entrea Onderwijs​

    

Sprekerslijst

:

Help (nieuw venster)