Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

Peiling van mondelinge taalvaardigheid: waarom, hoe en wat dan?

RONDE 3​
​15.15-16.15​ UUR

Wat neemt u na afloop mee naar huis?

Het belang van peilingsonderzoek, het meten van mondelinge taalvaardigheid, suggesties voor onderwijs in mondeling taalvaardigheid.

Korte inhoud

In het SBO en SO heeft een peiling van de mondelinge taalvaardigheid plaatsgevonden. Bij alle schoolverlaters is gekeken hoe zij presteren op de domeinen luisteren, spreken en gesprekken. 
​​
In deze presentatie gaan we in op de opzet van het onderzoek: wat brengen we in kaart als het gaat om mondelinge taalvaardigheid van leerlingen en hoe doen we dat? Wat weten we over factoren in het onderwijsleerproces die van invloed zijn op de vaardigheden van leerlingen en hoe onderzoeken we die? En hoe kun je als school werken aan mondelinge taalvaardigheid? 

De inspectie van het Onderwijs, een onderzoeker en een schooldirecteur verzorgen deze presentatie, elk vanuit hun eigen perspectief. Deze presentatie is niet alleen interessant voor scholen die hebben deelgenomen aan het onderzoek, maar ook voor scholen die meer willen weten over de wijze waarop je kunt kijken naar (onderwijs in) mondelinge taalvaardigheid.
 
Werkvorm lezing (luisteren), ruimte voor vragen
Doelgroep leraren, onderwijsondersteuners, zorgondersteuners
Onderwijsvorm speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs
Thema onderwijskwaliteit

 

 

 

​​Femke Scheltinga

Onderzoeker (toegepast onderzoek) op het gebied van taalonderwijs bij Instituuut voor taalonderzoek en taalonderwijs (ITTA)

Claudia Wiericx

Schooldirecteur

Sprekerslijst

:

Help (nieuw venster)