Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

Cultuureducatie met Kwaliteit

EXPOSANTENPRESENTATIE

Ronde 1

11.30 - 12.30 uur

Wat neemt u na afloop mee naar huis?

U neemt verrassende ideeën mee naar huis die onmiddellijk toepasbaar zijn in de eigen school. U bent ook op de hoogte van het nieuwe programma Special Heroes Art dat scholen kansen biedt om cultuureducatie voor kinderen stevig(er) te verankeren zowel binnen- als buitenschools.

Korte inhoud

"We willen zoveel mogelijk kinderen en jongeren in aanraking brengen met cultuur", zo benadrukt minister Bussemaker herhaaldelijk. Dirk vertelt over een vierjarige verkenning naar de situatie van het cultuureducatiebeleid in het speciaal (basis)onderwijs. Hij zal op inspirerende wijze betogen hoe kunsteducatie uitgangspunt kan zijn voor alle onderwijs op speciale scholen.
Truus is werkzaam bij zowel De Zonnehoek als Het Kroonpad, scholen voor speciaal onderwijs in Apeldoorn. De laatste school behoort tot De Onderwijsspecialisten. Op deze scholen is actief kunst- en cultuurbeleid ontwikkeld. Men is gestart met kennismakingsprojecten als fotografie en kunst & cultuur speciaal. Deelname aan het programma Cultuureducatie met Kwaliteit leidt tot verdere uitbouw van het kunst & cultuurbeleid op de school. De komende jaren wordt gewerkt aan doorontwikkelen en implementeren van het cultuurplan dankzij subsidie van het fonds voor cultuurparticipatie. 
Ge
ke vertelt over het project Cultuurprofs in het s(b)o dat eind september van start is gegaan in Groningen. Tien scholen en drie schoolbesturen gaan in gezamenlijkheid het cultuuronderwijs naar een hoger niveau te tillen door: co-teaching (kunstvakdocent en groepsleerkracht), het opleiden van cultuurcoördinatoren,  kennisuitwisseling en gezamenlijk te werken aan een visie op cultuuronderwijs.
Werkvorm ​lezing (luisteren), ruimte voor discussie, ruimte voor vragen
Doelgroep ​leraren, onderwijsondersteuners, schoolleiders/ managers/ bestuurders, beleidsmakers, ouders
Onderwijsvorm ​speciaal onderwijs, voorgezet speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs
Thema ​onderwijskwaliteit
 

 Dirk Monsma

 


Onderzoeker en auteur
Dirk onderzoekt en schrijft over cultuuronderwijs in het primair onderwijs. In de herfst verschijnt bij Lemniscaat zijn lees- en kijkboek over cultuureducatie voor kinderen met een beperking met de titel ‘ Fluisterzacht en haarzuiver’.

 

 Truus Hermkens

 


Combinatiefunctionaris en cultuurbegeleider bij Het Kroonpad en De Zonnehoek

 

 Geke Slagman

 
Icc’er van SBO De Kimkiel en projectleider van Cultuurprofs

Sprekerslijst

:

Help (nieuw venster)