Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

Werken aan Sociale Veiligheid

Ronde 1

11.15 - 12.15 uur

Wat neemt u na afloop mee naar huis?

U krijgt een overzicht van de belangrijkste acties die u binnen uw school kunt ondernemen om een goed sociaal veiligheidsbeleid te voeren. Met deze informatie kunt u een analyse maken van uw eigen sociaal veiligheidsbeleid en nagaan welke aspecten van dit beleid al in voldoende mate aanwezig zijn op uw school en op welke gebieden er nog actie ondernomen moet worden.

Korte inhoud

Sinds augustus 2015 is iedere school bij wet verplicht een sociaal veiligheidsbeleid te voeren en een coördinator aan te stellen die dit beleid coördineert en als aanspreekpunt dient in het kader van pesten. Ook bent u verplicht jaarlijks de veiligheid op uw school te monitoren. De CED-Groep ontwikkelde als handvat hiervoor een praktische map, een handreiking om de sociale veiligheid van kinderen te bevorderen, pesten te voorkomen en om in te grijpen bij pestincidenten. (Deze map is ontwikkeld bij het programma De Vreedzame School, maar is ook voor niet-vreedzame scholen te gebruiken.) Tijdens deze presentatie lichten Fernanda en Hélène de belangrijkste werkzame principes toe.
 
Werkvorm ​lezing (luisteren), deelnemers delen hun ervaringen, ruimte voor vragen
Doelgroep ​leraren, onderwijsondersteuners, zorgondersteuners, ambulant begeleiders, schoolleiders/ managers/ bestuurders, ouders
Onderwijsvorm ​speciaal onderwijs, primair regulier onderwijs, speciaal basisonderwijs
Thema ​onderwijs en zorg
 

 Fernanda de Hoop

 

Onderwijsadviseur bij de CED-Groep

Fernanda is een vreedzame schooltrainer.
 

 Hélène Dongelmans

 


Innovatie- en organisatieadviseur bij de CED-groep

Sprekerslijst

:

Help (nieuw venster)