Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

Neuro-Analytisch Redeneren (NAR)

  • Waarom wij niet te onderscheiden zijn van theekopjes, vuurvliegjes, slakken en parasieten; en wat het onderwijs hieraan kan hebben.

Ronde 2

14.00 - 15.00 uur

Wat neemt u na afloop mee naar huis?

Wie het brein negeert, negeert het onderwijs.

Korte inhoud

Beleid, autisme, epilepsie, contact, ADHD, dyslexie, muziek, prestatie-onderwijs en rekenen zitten niet in het brein. Het brein is een klomp vlees met wat circuitjes die daar nog nooit van hebben gehoord. Die begrippen zijn uitgevonden door mensen, vormen gescheiden klassen en zijn daardoor maar moeilijk bij elkaar te brengen. Tenzij je weet hoe het brein werkt. Dan beschik je over een indeling die al deze zaken en nog veel meer bij elkaar brengt en kernachtig beschrijft. Want hoe je het ook wendt of keert, alles moet door dat brein heen, altijd en overal. Het brein dicteert dus de voorwaardelijke wetten die de speelruimte bepalen, qua context, betrekking en inhoud, of we het nu leuk vinden of niet.
 
Deze lezing gaat over Neuro-Analytisch Redeneren, een simpele manier om wat we allemaal bedenken te toetsen aan hoe het brein nu ECHT werkt. Van pestprotocollen tot onderwijsbeleid op langere termijn.
 
Werkvorm ​lezing (luisteren), ruimte voor vragen
Doelgroep ​leraren, onderwijsondersteuners, zorgondersteuners, ambulant begeleiders, schoolleiders/ managers/ bestuurders, beleidsmakers, ouders, Iedereen
Onderwijsvorm ​speciaal onderwijs, voorgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs, primair regulier onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, speciaal basisonderwijs, gemeente, zorg
Thema ​expertise, onderzoek en ontwikkeling
 

 Gert-Jan de Haas

 


Neuropsycholoog en directeur bij NAR-lab
Gert-Jan houdt zich bezig met de werking van het brein en toepassingen hiervan in gezondheidszorg, onderwijs, sport, kunst en bedrijfsleven. Hij bedient zich van technieken die samenkomen in het zogenaamde Neuro-Analytisch Redeneren. Een manier van analyseren, adviseren en interveniëren die het brein, en de manier waarop het ECHT werkt, centraal stelt.

Sprekerslijst

:

Help (nieuw venster)