Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

Hechting en komen tot leren?

  • De 'KoesterKlas': een aanpak van hechtingsproblematiek binnen het primair onderwijs

Ronde 1

11.00 - 12.00 uur

Wat neemt u na afloop mee naar huis?

U heeft inzicht in 'anders afstemmen' op hechtingsproblematiek en een hierop gerichte onderwijsaanpak.

Korte inhoud

Een ‘Koesterklas’ is een specifieke interventie voor kinderen in de basisschoolleeftijd die ervaringen hebben gemist in hun vroege kindertijd. Zij zijn onveilig gehecht, hebben gedragsproblemen, leerproblemen, ontwikkelingsachterstanden in combinatie met een moeilijke of instabiele thuissituatie. De kern van deze interventie, die wij 'de Koesterklas’ noemen, ligt in het bouwen aan een positieve relatie tussen het kind en volwassenen, zodat binnen deze relatie gewerkt kan worden aan verandering. De kinderen ontvangen onvoorwaardelijk warmte, hartelijkheid, positiviteit en acceptatie van de professionals.
 
Kinderen worden in de ‘Koesterklas’ ‘klaargemaakt’ om tot leren te komen. Er wordt eerst gewerkt aan de basisvoorwaarden: relatie, vertrouwen en veiligheid. Een gespecialiseerde leerkracht en een pedagogisch medewerker of leraarondersteuner begeleiden gezamenlijk de groep. De Koesterklas biedt daarnaast de mogelijkheid om al op zeer jonge leeftijd in te spelen op complexe problematiek. Door vroeg in te grijpen, kan zwaardere hulpverlening worden voorkomen. Dit vergroot de ontwikkelingsmogelijkheden en het perspectief van risicokinderen aanzienlijk. Door positieve contactmomenten met ouders werken we aan een positieve associatie met school en/of hulpverlening. Dit draagt bij aan een goede samenwerkingsrelatie met ouders. We ontwikkelen expertise en vanuit het hart van samenwerking maken we dit beschikbaar voor het onderwijs. De vragen van vandaag zijn immers niet de vragen van morgen.
 
Werkvorm ​lezing (luisteren), ruimte voor vragen, een 'kijk in de praktijk'
Doelgroep ​leraren, onderwijsondersteuners, ambulant begeleiders, schoolleiders/ managers/ bestuurders
Onderwijsvorm ​speciaal onderwijs, primair regulier onderwijs, speciaal basisonderwijs
Thema ​passend onderwijs
​​​
 

 Ramon Heuwekemeijer &

 
 

 Jessica van de Vossenberg

 


Coördinatoren speciaal onderwijs en eigenaren SchoolFits Onderwijsadvies, -begeleiding en training
Jessica en Ramon hebben een eigen onderneming Schoolfits en zijn als coördinatoren op de dokter A. Verschoorschool (speciaal onderwijs, categorie 1) betrokken bij het begeleiden, trainen en coachen van professionals. Hierin bemerken ze dat veel leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel beter toegerust zouden willen worden m.b.t. hun pedagogische afstemming op leerlingen met hechtingsproblematiek.

Sprekerslijst

:

Help (nieuw venster)