Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

Samen werken aan passend onderwijs

  • Bouwen aan een samenwerkingsverband van leerkrachten voor het kind.

Ronde 1

11.00 - 12.00 uur

Wat neemt u na afloop mee naar huis?

U heeft inzicht gekregen in een innoverende en gedurfde aanpak om met elkaar te bouwen aan een samenwerkingsverband van leerkrachten voor het kind (i.p.v. schoolbesturen). Hoe werken we aan een community van leerkrachten, waarin zij met elkaar in contact kunnen komen, van elkaar leren en uiteindelijk echt samen werken aan het passend onderwijs.

Korte inhoud

Je bent leerkracht op een basisschool. Sinds de start van het passend onderwijs in augustus 2014 ben je (ook) verantwoordelijk voor de kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Je bent elke dag bezig het maximale uit de kinderen in de klas te halen, daarnaast heb je regelmatig contact met ouders, deskundigen, ambulant begeleiders, directie en collega’s. Kortom: je hebt als leerkracht een centrale plek en kunt hierdoor een wezenlijk verschil maken.
 
Juist om deze reden kiest het samenwerkingsverband Kindkracht bewust voor een werkwijze waarin leerkrachten centraal staan. En werken we aan een ‘leerkrachten-community’ om hen te ondersteunen in de communicatie met kinderen, ouders en tussen collega’s. Eén-op-één-gesprekken, (kleinschalige) bijeenkomsten met vakgenoten en activiteiten in combinatie met een online samenwerkingsplatform waarbij kennisdeling centraal staat, helpen hierbij. Zodat er een situatie ontstaat waarin de communicatie binnen Kindkracht optimaal bijdraagt aan de ontwikkeling van de kinderen en het samenspel met ouders en andere leerkrachten.
 
Werkvorm ​lezing (luisteren), deelnemers delen hun ervaringen, ruimte voor discussie, ruimte voor vragen
Doelgroep ​schoolleiders/ managers/ bestuurders
Onderwijsvorm ​speciaal onderwijs, primair regulier onderwijs, speciaal basisonderwijs
Thema ​passend onderwijs
 

 Kees van Wel & Inge Snijder

 

Directeur bij SWV Kindkracht

Communitymanager bij HRV Group

Sprekerslijst

:

Help (nieuw venster)