Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

Filmen en samenwerken!

  • Samen films maken is in gesprek gaan met elkaar!

Ronde 3

15.15 - 16.15 uur

Wat neemt u na afloop mee naar huis?

Hoe je middels film leerlingen kan laten samenwerken en communicatie kan verbeteren.

Korte inhoud

Binnen onderwijs is communicatie essentieel, tussen docent en leerkracht, en tussen leerlingen. Er zijn in Nederland 30.000 mensen die niet of nauwelijks kunnen spreken door een lichamelijke beperking of ziekte. Films maken biedt een mogelijkheid om contact te maken en de communicatie te verbeteren door de ondersteuning van communicatie met beelden.
 
Jongeren met een communicatieprobleem leren bij het project Cam on Wheels en het Project Mijn Film, Mijn Verhaal binnen het onderwijs (middelbaar, mbo, hbo) het filmvak om op die manier met andere leerlingen in contact te komen en met film verhalen te vertellen.
 
Werkvorm ​lezing (luisteren), ruimte voor discussie, ruimte voor vragen
Doelgroep ​leraren, onderwijsondersteuners, zorgondersteuners, ambulant begeleiders, schoolleiders/ managers/ bestuurders, beleidsmakers, ouders
Onderwijsvorm ​speciaal onderwijs, voorgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs, primair regulier onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, speciaal basisonderwijs, gemeente
Thema ​passend onderwijs
 

 Mascha Legel

 
Onderzoeker visuele Antropoloog/ filmmaker bij Radboud Universiteit.

Sprekerslijst

:

Help (nieuw venster)