Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

De noodzaak van het speciaal onderwijs, een wetenschappelijke onderbouwing

Ronde 2

14.00 - 15.00 uur

Wat neemt u na afloop mee naar huis?

Een wetenschappelijke onderbouwing van nut en noodzaak van het speciaal onderwijs.

Korte inhoud

Het speciaal onderwijs staat onder druk als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen zoals de Wet passend onderwijs en tegelijkertijd krijgt het speciaal onderwijs in toenemende mate te maken met crisisplaatsingen als het met het passend onderwijs niet lukt. Die crisisplaatsingen trekken een zware wissel op het klimaat in de klas. Hoe verder?
 
Het speciaal onderwijs heeft een eigen en noodzakelijke functie in het onderwijsbestel. Kenmerken van deze kinderen en hun gedrag maken dat die functie niet overgenomen kan worden door het regulier basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Maar die kenmerken maken tevens dat het speciaal onderwijs op een andere manier ingericht dient te worden in vergelijking tot het regulier onderwijs. Peter van der Helm bespreekt de consequenties van die 'andere inrichting' en wat leerkrachten nodig hebben om dit te realiseren.
 
Werkvorm ​lezing (luisteren), deelnemers delen hun ervaringen, ruimte voor discussie, ruimte voor vragen, interactieve presentatie
Doelgroep ​leraren, onderwijsondersteuners, zorgondersteuners, ambulant begeleiders, schoolleiders/ managers/ bestuurders, beleidsmakers
Onderwijsvorm ​speciaal onderwijs, voorgezet speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs, zorg
Thema ​expertise, onderzoek en ontwikkeling
 

 ​Peer van der Helm

 

Lector Expertisecentrum Jeugd Hogeschool Leiden

Sprekerslijst

:

Help (nieuw venster)