Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

Bestuursgericht toezicht

  • Van toezicht op de kwaliteit van scholen naar toezicht op de kwaliteit van de besturing

Ronde 3

15.30 - 16.30 uur

Wat neemt u na afloop mee naar huis?

U heeft inzicht in de te verwachte veranderingen over toezicht, verantwoording kwaliteit en rol van resultaten.

Korte inhoud

Het eigenaarschap van de onderwijskwaliteit ligt bij besturen en hun scholen. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit en continuïteit van het onderwijs. We hanteren daarom een bestuursgerichte aanpak. Vanuit onze waarborgfunctie en stimuleringsfunctie maken we in ons waarderingskader helder onderscheid in basiskwaliteit (wat moet het bestuur en de school) en de eigen kwaliteitsambities (wat wil het bestuur en de school). Voor deze eigen ambities vormt het schoolplan het vertrekpunt. We werken transparant en alle kwaliteitsinformatie is openbaar. Op stelselniveau willen we antwoorden vinden op problemen die zich schooloverstijgend voordoen en we treden daarbij agenderend op. Met het onderzoekskader willen we bereiken dat scholen steeds meer zichzelf beoordelen of zich door peers laten beoordelen.
 
We willen met het toezicht op deze beweging aansluiten. Welke veranderingen zijn te verwachten voor de scholen en de besturen? Op welke wijze kan de kwaliteit worden verantwoord. Welke rol spelen de resultaten (cognitief en sociaal) in het nieuwe toezicht? Piet van de Pol en Cindy Ligt geven antwoord op deze vragen.
 
Werkvorm ​deelnemers delen hun ervaringen, Ruimte voor discussie, Ruimte voor vragen, Zeer interactief, met acteur.
Doelgroep ​leraren, onderwijsondersteuners, zorgondersteuners, ambulant begeleiders, schoolleiders/ managers/ bestuurders, beleidsmakers, ouders
Onderwijsvorm ​speciaal onderwijs, voorgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs, primair regulier onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, speciaal basisonderwijs, gemeente, zorg
Thema ​passend onderwijs
 

 Piet van de Pol

 
Coördinerend inspecteur speciaal onderwijs
Piet van de Pol is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het inspectietoezicht.
 

 Cindy Ligt

 
Inspecteur speciaal onderwijs

Sprekerslijst

:

Help (nieuw venster)