Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

Expeditie Gemeentehuis

Ronde 2

13.45 - 14.45 uur

Wat neemt u na afloop mee naar huis?

U heeft een beeld over wat werkt in de samenwerking tussen school, gemeente en andere samenwerkingspartners waar het gaat om leerlingen toeleiden naar (betaalde) arbeid.

Korte inhoud

Aan de scholen en de gemeenten de taak, zonder veel overbodige bureaucratie, jongeren de overstap naar een (betaalde) arbeidsplaats te laten maken. Regionale samenwerking en bundeling van krachten is het antwoord.

In deze interactieve workshop komt naar voren hoe De Onderwijsspecialisten, centrum gemeente Arnhem en samenwerkingspartners daarin effectief samenwerken en welk proces ze doorlopen hebben om tot die samenwerking te komen. Hebben ze daarmee alles al 100% op orde? Nee, echt niet. Het blijft een dynamisch proces waarin continue bijstelling en verbeteringen mogelijk zijn. Maar op wat er staat, zijn we trots en het schept vertrouwen dat het in de toekomst alleen maar  beter zal gaan!
 
Werkvorm ​We dagen u interactief via uw mobiele telefoon of device uit om met het panel inhoudelijk van gedachten te wisselen over dit onderwerp.
Doelgroep ​onderwijsondersteuners, schoolleiders/ managers/ bestuurders, beleidsmakers, stage- en trajectbegeleiders
Onderwijsvorm ​voorgezet speciaal onderwijs, gemeente en belangstellenden
Thema ​arbeidstoeleiding

Panelleden

Tanja van Manen   | De Onderwijsspecialisten
 
Jouk Nijenhuis        | Job Coach Connect

Natasja Salemink    | Gemeente Arnhem
 
 
Cindy Frieswijk       | Werkgevers Servicepunt Midden Gelderland

 

Gespreksleiding:
Ed Staal & Richard Brenkman

 

 Richard Brenkman

 


Abeidsdeskundige bij
De Onderwijsspecialisten

 

 Ed Staal

 

Trajectbegeleider bij Mariëndael,
vso Arnhem
Ed is vanaf 1992 betrokken bij stages en arbeidstoeleiding binnen Mariëndael en momenteel voor 50% van zijn aanstelling betrokken bij de bovenschoolse arbeids-toeleiding binnen De Onderwijsspecialisten.

Sprekerslijst

:

Help (nieuw venster)