Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

Het Nieuwe Normaal van Speciaal?

  • Leidende principes in ontwikkeling van Passend Onderwijs

Ronde 1

11.00 - 12.00 uur

Wat neemt u na afloop mee naar huis?

  • Stand van zaken van twee jaar Passend Onderwijs: waarom & waartoe?
  • Delen van visie en praktijkervaringen
  • Inspiratie door bespreking leidende principes en succesfactoren

Korte inhoud

Passend Onderwijs is formeel twee jaar oud. Een mooi moment om ...
  • ... Terug te blikken: wat was ook al weer de wens achter deze gedachte?
  • ... Stil te staan: welke ontwikkelingen heeft het in deze eerste twee levensjaren doorgemaakt? De praktijk laat zien dat er niet één maar veel verschillende ontwikkelingsrichtingen zijn gekozen.
  • ... Vooruit te kijken: wat is er nodig in de 'zone van de naaste ontwikkeling'?

In deze presentatie/workshop identificeren we de succesfactoren en op welke manier deze als leidende principes kunnen gelden voor de volgende stappen. Inspirerende presentatie over het waarom en waartoe van Passend Onderwijs en positie van onderwijs in de actuele maatschappelijke context. Uitnodigende werkvorm voor onderlinge uitwisseling van visies en ervaringen. Motiverende samenvatting van praktische leidende principes die werkzaam zijn in de verdere ontwikkeling.

Werkvorm ​lezing (luisteren), deelnemers delen hun ervaringen, ruimte voor discussie, inspiratie
Doelgroep ​leraren, onderwijsondersteuners, zorgondersteuners, ambulant begeleiders, schoolleiders/ managers/ bestuurders, beleidsmakers, ouders
Onderwijsvorm ​speciaal onderwijs, voorgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs, primair regulier onderwijs, gemeente
Thema ​passend onderwijs
 
 

 Robert Teune & Tjaco Rowaan

 
Consulent en trainer bij Teams-op-school
'Levenslang leren' als titel van eindscriptie Lerarenopleiding én motto voor zichzelf: Robert bevindt zich graag in de dynamiek van ontwikkeling, met name onderwijs. Als antropoloog benadert hij vraagstukken systeemgericht: welke belangen zijn er te vinden bij álle betrokkenen en hoe verhouden die zich tot elkaar? Op basis van zijn brede ervaring als docent, consulent en trainer daagt hij graag het lerend vermogen uit: en niet alleen van de leerlingen! De invoering van Passend Onderwijs doet aanspraak op dit lerend vermogen van iedereen.

Sprekerslijst

:

Help (nieuw venster)