Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

Bruggen Bouwen voor kwetsbare jongeren

  • Door goede samenwerking met gemeente, vso en mbo een passende plek voor kwetsbare jongeren vinden

Ronde 1

11.45 - 12.45 uur

Wat neemt u na afloop mee naar huis?

U krijgt een kijkje in de keuken hoe twee regio’s op succesvolle wijze de kloof (proberen te) dichten tussen de wereld van kwetsbare jongeren en die van het gereguleerde overheids- en onderwijsveld. Oftewel: hoe bouwen wij op een slimme manier bruggen vanuit het vso naar mbo en arbeid.  Van diplomering en certificering tot werkplekleren.

Korte inhoud

Hoe pak je als vso de regionale samenwerking aan met het mbo, praktijkonderwijs, de gemeenten, samenwerkingsverbanden en werkgevers? Met het programma Bruggen Bouwen geeft de Aloysius Stichting hieraan vorm. Programmamanager Trudy Sijbers legt uit met welke projecten zij dit doet en ze zet twee ‘good practices’ in de spotlights. Het PORTAAL uit Helmond verhaalt hoe voor kansarme jongeren samen met overheid, ondernemers en onderwijs wordt gezocht naar de juiste plek. Het Expertisecentrum Beroepsonderwijs laat zien hoe Roermond in een zogenaamd Kennisatelier praktijkonderzoek en data worden benut om samen tot oplossingsstrategieën te komen.
 
Werkvorm ​lezing (luisteren), ruimte voor discussie, ruimte voor vragen
Doelgroep onderwijsondersteuners, zorgondersteuners, ambulant begeleiders, schoolleiders/ managers/ bestuurders, beleidsmakers
Onderwijsvorm ​speciaal onderwijs, voorgezet speciaal onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, gemeente, zorg
Thema ​expertise, onderzoek en ontwikkeling
 

 Trudy Sijbers

 

Projectmanager Bruggen Bouwen bij Aloysius stichting
Na 4 jaar als leerkracht en 5 jaar als zorgcoordinator aan een school voor zeer moeilijk opvoedbare jongeren verbonden aan een internaat te hebben gewerkt, vond ze het een uitdaging om op een andere manier voor deze kwetsbare doelgroep aan de slag te gaan. Vanuit de gedachte 'Hoe kunnen we ervoor zorgen dat deze kwetsbare jongeren een goed onderwijstraject doorlopen of een passende arbeidsplek vinden' heeft ze samen met Ruud van de Rakt, Jose Houben en Matthieu Mess een start gemaakt met het project Bruggen bouwen. Hierin zoeken ze de samenwerking op met gemeente, bedrijven, vso en mbo. Hoe kunnen we goed samenwerken, certificeren, diplomeren en deze jongeren samen een passend traject aanbieden.

Sprekerslijst

:

Help (nieuw venster)