Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

Actualiteiten in de klasWat neemt u na afloop mee naar huis?

Tijdens deze presentatie:
  • maakt u kennis met verschillende werkvormen rondom actualiteiten in de klas
  • besteden we aandacht aan kritisch omgaan met informatie in de media
  • maakt u kennis met de Nieuwsrubriek
  • wisselen docenten ervaringen uit over omgang met actualiteiten in de klas

Korte inhoud

Actualiteiten zijn onlosmakelijk verbonden met burgerschapsonderwijs. Door in de les in te spelen op actuele vraagstukken gaat burgerschapsonderwijs leven en raken leerlingen betrokken bij maatschappelijke discussies. 

Maar hoe zorgen we ervoor dat de leerlingen betrokken raken bij het nieuws? Veel leerlingen in het speciaal onderwijs en op het praktijkonderwijs hebben weinig interesse in het volgen van het nieuws en vinden het al helemaal lastig om informatie uit de traditionele media te duiden. Zeker in tijden van fake news, Facebook en verhitte internetdiscussies is dit een uitdaging.  

In deze workshop gaan we in op manieren om actualiteiten op een toegankelijke manier in de burgerschapslessen te behandelen. We bespreken manieren om de interesse van de leerlingen in het nieuws te wekken en om de leerlingen te helpen kritisch om te gaan met informatie in de media. D
aarbij gaan we in op de mogelijkheden die onze Nieuwsrubriek biedt. Tijdens de workshop is ruimschoots gelegenheid om ervaringen met elkaar uit te wisselen.
 
Werkvorm deelnemers delen hun ervaringen, ruimte voor discussie, ruimte voor vragen, Deelnemers doen nieuwe inzichten op
Doelgroep leraren, geïnteresseerde ouders
Onderwijsvorm voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, praktijkonderwijs
Thema passend onderwijs
​​​
 

 Anke Taube

 
Redacteur burgerschap medior bij Uitgeverij Deviant

Sprekerslijst

:

Help (nieuw venster)