Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

Cultuureducatiescan

  • Zicht op kwaliteit en voortgang van cultuureducatie op uw school


Wat neemt u na afloop mee naar huis?

 
De deelnemers hebben kennis gemaakt met de cultuureducatiescan en zijn op de hoogte van de mogelijkheden rond advies en begeleiding bij het werken met het instrument. 

Korte inhoud

 
De presentatie is een uitleg en toelichting van de cultuureducatiescan. Tevens wordt duidelijk op welke wijze scholen dit kunnen inzetten. Aanbod komen mogelijkheden als advies, begeleiding en een werksessie. Cultuureducatiescan is een zelfevaluatie instrument dat cultuureducatie in de school in kaart brengt. De school krijgt hiermee inzicht in hoeverre:
  • cultuureducatie binnen de school is beschreven en wordt uitgevoerd
  • cultuureducatie is geborgd in het schoolbeleid
  • de school is toegerust op de uitvoering van voornoemd beleid
  • cultuureducatie in een beleidscyclus samenhang vertoont
  • er samenhang bestaat tussen de lagen schoolbestuur – directie – schoolteam met betrekking tot beleidsbepaling en uitvoering van cultuureducatie

Cultuureducatiescan is een los aan te schaffen product, dat gebruik maakt van de structuur van WMK-PO van Cees Bos. Veel scholen in Nederland maken gebruik van dit kwaliteitszorgprogramma. Cultuureducatiescan is te gebruiken als los product en voor klanten met WMK-PO als module van WMK-PO.     

Werkvorm lezing (luisteren), ruimte voor discussie, ruimte voor vragen
Doelgroep leraren, onderwijsondersteuners, schoolleiders/ managers/ bestuurders
Onderwijsvorm speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs, primair regulier onderwijs, speciaal basisonderwijs
Thema onderwijskwaliteit
 
 

 Annet Nieuwenhuizen

 

​Adviseur cultuureducatie bij Cultuurmij Oost

Cultuurmij Oost ondersteunt scholen bij het opzetten, implementeren, geven en verbeteren van Cultuureducatie. Cultuureducatie is een essentieel onderdeel van het onderwijs. Ze doet een beroep op creativiteit en geeft zelfvertrouwen. Ze vormt het culturele zelfbewustzijn van kinderen en jongeren en ontwikkelt hun talenten. Hoe geef je Cultuureducatie een goede plek in je onderwijs? Cultuurmij Oost ondersteunt het onderwijs daarbij via netwerken, advies, scholing en onze kennisbank. Met cultuur kom je verder.   

Sprekerslijst

:

Help (nieuw venster)