Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

Hoe krijgt 1 kind, 1 plan zichtbaar vorm in ons onderwijs?Wat neemt u na afloop mee naar huis?

De bezoekers kunnen zelf ervaren hoe HGW in de praktijk werkt. Zelf zien hoe de interactie tussen SWV, school, leerling en alle betrokkenen (ouders/verzorgers) werkt voor passendonderwijs. Er wordt praktisch ingegaan op ervaringen vanuit het werkveld (BAO/SBAO/SO/VO/VSO/PrO) met het samenwerkingsverband. De deelnemers worden geactiveerd om d.m.v. Waarnemen-Begrijpen-Plannen-realiseren zelf de HGW cyclus te doorlopen.

Korte inhoud

Aan de hand van praktijkvoorbeelden gaan de deelnemers aan de slag met handelingsgericht werken met het TOP dossier. De deelnemers worden geactiveerd om d.m.v. Waarnemen-Begrijpen-Plannen-realiseren zelf de HGW cyclus te doorlopen. Deelnemers geven we een toelichting op de nieuwe Europese privacy wetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)) en op welke wijze het TOP dossier hierop aansluit.(verplicht vanaf 2018)
 
Werkvorm deelnemers delen hun ervaringen, deelnemers gaan aan de slag met opdrachten, ruimte voor discussie, ruimte voor vragen
Doelgroep leraren, onderwijsondersteuners, zorgondersteuners, ambulant begeleiders, schoolleiders/ managers/ bestuurders, beleidsmakers, ouders, samenwerkingsverband PO en VO
Onderwijsvorm speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs, primair regulier onderwijs, speciaal basisonderwijs, gemeente, zorg, Praktijkonderwijs
Thema passend onderwijs
 

 Astrid Ottenheym & Antoinette Erdmann

 

Projectbegeleiders TOP dossier bij Dotcomschool

Samen met het werkveld voor Passendonderwijs het interactieve TOP dossier ontwikkelt. 

Sprekerslijst

:

Help (nieuw venster)