Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

Aurecool, de sociaal-emotionele ontwikkeling van je leerlingen in beeld en in groepsplannen sovaWat neemt u na afloop mee naar huis?

De Aurecool gaat over sociale & emotionele ontwikkeling en competentie van leerlingen. In deze presentatie laten we de samenhang tussen de factoren zien. En hoe het in kaart brengen van deze ontwikkeling handvatten geeft voor de ondersteuning van (zorg)leerlingen.

Korte inhoud

Tijdens de workshop maak je kennis met de Aurecool. Het is een, vanuit het onderwijs ontwikkeld, digitaal instrument waarmee je op interactieve wijze de sociale en emotionele ontwikkeling van leerlingen in kaart kunt brengen en volgen (12 categorieën).
Samen kijken we hoe het Aurecoolprofiel je helpt om je leerlingen aan te spreken en begeleiden op een voor hen passend niveau. En om (ook in een klas met uiteenlopende leerlingen) in een paar klikken lesplannen voor je klas te maken.
 
Het invullen van de Aurecool versterkt en vergroot je kennis t.a.v. de emotionele en sociale ontwikkeling. Daarnaast bevat de Aurecool een groeiende kennisbank met info over sociaal-emotionele ontwikkeling en over passend leerkrachthandelen.
 
Er start een onderzoek i.s.m. Hanzehogeschool, universiteit Groningen en Universiteit Utrecht t.b.v. beoordeling van het instrument door de COTAN. We zoeken leerkrachten/ scholen voor regulier basisonderwijs die hieraan mee willen werken. In ruil daarvoor kun je de Aurecool e-learning volgen en de Aurecool gedurende een heel schooljaar kosteloos gebruiken.
 
Werkvorm lezing (luisteren), deelnemers delen hun ervaringen, deelnemers gaan aan de slag met opdrachten, ruimte voor vragen, Deelnemers interacteren met de sprekers en met elkaar door de eigen smartphone als stemkastje te gebruiken (zie hand-out in de bijlage bij de mail)
Doelgroep leraren, onderwijsondersteuners, ambulant begeleiders, schoolleiders/ managers/ bestuurders, beleidsmakers, ouders, Gedragsdeskundigen (psychologen, pedagogen), zorgteamleden, medewerkers samenwerkingsverband, onderzoekers, onderwijsinspecteurs
Onderwijsvorm speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs, primair regulier onderwijs, speciaal basisonderwijs, Samenwerkingsverband, onderwijsinspectie
Thema passend onderwijs
 
 

 

 


Retha Stegeman

Ontwikkelingspsycholoog/ gedragsdeskundige VSO-school; ontwikkelaar Aurecool 

Isabell Drewes

Ontwikkelingspsycholoog/ docent Hanzehogeschool Groningen; ontwikkelaar en onderzoeker Aurecool 

Sprekerslijst

:

Help (nieuw venster)