Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

 

Naast een Programma van Eisen LVS/LAS hebben inhoudelijk deskundigen van een aantal schoolbesturen een model Standaardisatie Doelgroepen ontwikkeld.
Met deze standaardisering beogen we verschillende doelen:

  • Gemeenschappelijke taal binnen (v)so (LECSO) over ‘onze’ doelgroepen nu schoolsoorten zoals Mytyl, MG, ZML, ZMOK, LZK of  Cluster 3 en 4 formeel niet meer bestaan;
  • Bundelen van expertise voor verschillende doelgroepen om zowel op regionaal als landelijk niveau speerpunten in beleid te kunnen definiëren;
  • Duidelijkheid bieden naar de verschillende samenwerkingsverbanden;
  • Meer gezamenlijke invloed op ontwikkelagenda van potentiële LVS leveranciers;
  • En eventueel nog andere gebruiksmogelijkheden.

We hebben een eerste versie ontwikkeld waarbij zeker nog aanscherping en verbetering mogelijk is. Dat willen we doen met het veld. Daarnaast zijn we in overleg met andere stakeholders als SLO,  CED en inspectie die daarin ook een belangrijke bijdrage kunnen hebben.
Standaardisatie gaat alleen werken als het breed gedragen en gebruikt wordt in het veld. Daarom gaat LECSO graag aan de slag om het model verder uit te draaien en vorm te geven. ​​

Sprekerslijst

:

Help (nieuw venster)